сылтау


сылтау
I. 1. ф. Берәү эшләгән дип күрсәтү, расларга маташу, шуңа тагу (ачылмаган җинаятьне, исбатланмаган гаепне һ. б. ш.) 2. Берәр сәбәпкә, гадәттә урынсыз рәвештә, кайтарып калдыру (җитешсезлекне). II. СЫЛТАУ – Аклану яки бәйләнү өчен китерелә торган нигезсез, формаль сәбәп

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.

Смотреть что такое "сылтау" в других словарях:

  • аудару — 1. (Үсеп утырган яки вертикаль торган нәрсәне) егу. Бер якка кыегайту, янтайту. Ян ягына әйләндерү 2. Нәр. б. икенче урынга бушату, илтеп ташлау. күч. сөйл. Кемгә дә булса кайгысын, борчуын, ачуын һ. б. ш. сөйләү, күңел бушату. күч. Күчерү,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • бәйләнү — 1. (Бәйләү) 2. күч. Керешү, алыну, башлау (гадәттә күңелгә ошап җитмәгән берәр эшкә). күч. Берәр эшкә бик нык бирелеп, аннан арынып тора алмас дәрәҗәдә мавыгу 3. күч. Башланып китү (сүз тур.) 4. күч. Вак, әһәмиятсез яки формаль кимчелек… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • гаеп — 1. Халык, җәмәгать тарафыннан яки йола буенча тыелган булуга карамастан эшләнгән эш; ярамаган эш. с. Тыелган, ярамый торган гаеп эш. Язык, гөнаһ. 2. Ярамаган эш өчен җаваплылык. Җинаять 3. Кимчелек, җитешмәгән як 4. Оят, гарьлек белергә теләмәү… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • гозер — 1. Үтенеч, ялыныч. Йомыш 2. Сәбәп, сылтау гозерсез калган намаз ГОЗЕР ИТҮ (КЫЛУ) – Гозерләнү, ялынып, ялварып сорау …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • сәбәп — 1. Берәр күренешнең нигезендә ята, аны китереп чыгара торган шарт. Берәр нәрсә эшләүне, берәр хәлне аклый торган нигез, сылтау 2. Сәбәпче 3. СӘБӘПТӘН – Шул сәбәп аркасында. СӘБӘБЕНӘ КЕРЕШҮ (КЕРҮ) – Берәр нәрсәне кайгырта, аңа ирешүнең чарасын… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • төбәү — ф. 1. Ату коралын берәр нәрсәгә төзәү, турылау, юнәлдерү 2. Юнәлтү, текәү (күз, караш тур.) 3. рәв. ТӨБӘП – Кешегә яки нәрсәгә текәлеп, туп туры (карау тур.). Нәрсәгә яки кешегә турылап, текәлеп карап (юнәлеш сайлау тур.) 4. рәв. күч. ТӨБӘП –… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • хәйлә — 1. Нин. б. эштә мәкер, астыртынлык. күч. Тозак 2. Берәр максатка ирешү өчен уйлап чыгарылган ялган сылтау, әмәл. Берәр нәрсәгә нигез, сәбәп булырлык, нәрсә өчен дә булса акланырлык очрак, хәл бармак киселү урак урмаска хәйлә булды 3. Нәрсәдә дә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • черчек — ЧЫГАРУ (ЭЗЛӘҮ) – сир. Кемнең дә булса өстенә гаеп ташлау өчен бер сылтау эзләү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • ягу — I. 1. Җылыту өчен мич кебек нәрсәләрнең эчендә күмер, салам, торф утын һ. б. яндыру 2. Янучан әйберләрне (мәс. утын) яндырып бинаны җылыту. Юыну, киптерү һ. б. ш. максатлар өчен махсус бинаны бик нык җылыту мунча ягу 3. күч. Дәрт кабызу, ярсыту.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • япсару — 1. Кемгә яки нәрсәгә дә булса сылтау 2. Яклау юк, син аны азрак япсарып маташасың …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге